Relevante links

Myndigheder:

Lolland Kommune: www.lolland.dk

Erhvervs og Byggestyrelsen: www.ebst.dk

Bygningsreglement 2010: http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk

Energistyrelsen: www.ens.dk

Arbejdstilsynet: www.at.dk

Beredskabsstyrelsen: www.beredskabsstyrelsen.dk

 
Videncentre og oplysning:
Arbejdsmiljø på Bygge- & Anlægspladsen: http://www.bar-ba.dk/
Statens Byggeforskningsinstitut /SBI: www.sbi.dk

Teknologisk Institut: www.teknologisk.dk

Byggeteknisk Erfaringsformidling: www.byg-erfa.dk

Boligejer og Byggeri: www.boligejer.dk/byggeri/0/3/0

Byggeskadefonden (BSF): www.bsf.dk

Murerfagets Oplysningsråd (MURO): muro.dk

Mur- og Tagprodukter og konstruktioner: www.mur-tag.dk

Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR): www.tor.info/pages/page.asp

 
Energi, varme og miljø:

Videncenter for energibesparelser i bygninger: www.byggeriogenergi.dk

Energirigtigtbyggeri: www.energirigtigtbyggeri.dk

Lavenergi-guiden: www.rockwool.dk/r%C3%A5d+og+vejledning/lavenergiguiden

Info. om varmepumper: www.varmepumpeinfo.dk

Positivliste biobrændel: www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/listen_soegning.asp

SolEnergiCentret: www.solenergi.dk

Elsparefonden: www.elsparefonden.dk

 
Bygningsbevaring og kulturarv:

Bygningsbevaring /Raadvad: www.bygningsbevaring.dk

Kulturarvstyrelsen. Fredede og bevaringsværdige bygninger: www.kulturarv.dk/fbb

 
Opslag og oplysninger:
Offentlig informationsserver (BBR): https://www.ois.dk/default.aspx
Håndbog for Byggeindustrien: www.hfb.dk/index.php?id=83&display=keywords

Offentlige Informationsserver /BBR: www.ois.dk

Lokalplaner o.a. planer: www.plansystemdk.dk

RAL farver: www.rmig.com/sw7090.asp

 
© 2019  
 REJ ARKITEKTFIRMA V. ERIK REJ    |    TÅRSVEJ 257    |    4900 NAKSKOV    |    TLF. 5492 5388    |    MOBIL 2878 1140    |    
ENERGIKONSULENT FOR SMÅHUSE